A New York View

Additional information

Malíř

Vydavatel

Galaxy of Graphics

Převažující barva

Orientace