Starlight Clematis I

Additional information

Malíř

Vydavatel

Wild Apple

Převažující barva

Orientace